Mobil app

Mobil app

Infomotor tilbyder udvikling af cross platform apps til f.eks. iOS, Android og WindowsPhone.

Vi har allerede grydeklare standard apps, som du kan tage i brug allerde i dag. Derudover udvikler vi også din helt egen app ud fra netop din idé. Kontakt os, så vi kan tage en dialog om mulighederne for realisering af din idé.

Cross platform apps

How-R-you

Infomotor tilbyder en mobil app til patienter og borgere kvit og frit. Her registreres løbende sundhedstilstand på forskellige områder. App'en skaber overblik og tryghed omkring eget helbred for brugeren.

Til regioner, kommuner og praktiserende læger tilbyder Infomotor en tilhørende backend service som gør det muligt at bruge app'en aktivt som instrument til kommunikation af patientrapporterede oplysninger samt fremsende journaloplysninger, prøveresultater o.l. til patienter og borgere.

Se mere på how-r-you.dk

Arbejdsseddel på mobil app

IT Konsulenten har udviklet mobil app til håndværkere, servicefolk og andre, som kan have glæde af at registrere:

  • Tidsforbrug
  • Materialeforbrug
  • Fotodokumentation
  • Kørte kilometer

Tilhørende app'en findes administrationssystem hvor virksomhedens data vedligeholdes og udtrækkes til fakturering og lønberegning.

Se mere på workrecording.com